20.08.2008

Mam nadzieję, że podobały Ci się ostatnie newslettery i już odczuwasz pierwsze efekty napisego tekstu sprzedażowego uwzględniającego użycie metafiltrów. Dziś to już na ostatnie spotkanie z metafiltrami. Mam nadzieje, że ta krótka seria artykułów pozwoliła rozwinąć skrzydła Twoim tekstom sprzedażowym. Przed tobą ostatnie trzy metafiltry.

Metafiltr Dążenie – Unikanie odpowiada za motywację oraz za to co skupia naszą uwagę.
Osoby o metafiltrze Dążenie:
– koncentrują się na swoich celach
– motywuje ich nagroda związana z osiągnięciem celu

Przykłady zwrotów w tekstach perswazyjnych kierowanych do osób o metafiltrze Dążenie:

– „Jeśli wybierzesz tę opcję, zyskasz…”

– „Ta możliwość daje Ci następujące zyski…”

Osoby o metafiltrze Unikanie:

– za wszelką cenę unikają porażki, problemów

– mają prom z jasnym określeniem celów

Przykłady zwrotów w tekstach perswazyjnych kierowanych do osób o metafiltrze Unikanie:

– „Ta decyzja pozwoli Ci uniknąć…”

– „Wybór … spowoduje, że unikniesz…”

Oto przykład tekstu, który trafi zarówno do klientów z metafiltrem „dążenie” jak i metafiltrem „unikanie”:

„Ta usługa pozwoli osiągnąć Ci lepszą pozycję na rynku a przede wszystkim uniknąć strat finansowych”.

 

Metafiltr Opcje – Procedury odpowiada za akceptację treści pod względem użytych w tekście możliwości wyboru.

Osoby o metafiltrze Opcje:

– chcą mieć możliwość wyboru

– szukają nowe opcje, rozwiązania

Przykłady zwrotów w tekstach perswazyjnych kierowanych do osób o metafiltrze Opcje:

– „Możesz dokonać wyboru pomiędzy…”

– „Zastosowane nowe rozwiązanie pozwoli Ci….”

Osoby o metafiltrze Procedury:

– dobrze czują się w realizacji zadań opartych o sztywne procedury

– akceptują gotowe rozwiązania

Przykłady zwrotów w tekstach perswazyjnych kierowanych do osób o metafilrze Procedury:

– „Po pierwsze zrób …”

– „Twój wybór jest zgodny z …”

Jeśli zależy Ci na tym, aby dotrzeć do szerszego grona klientów posługuj się wieloma formami. Oto przykład tekstu perswazyjnego, który łączy cechy obu wymienionych metafiltrów:

„Możesz zakupić nasz produkt już teraz, albo po zapoznaniu się z jego użytecznymi funkcjami (opisz użyteczność produktu)”.

 

Metafiltr Ogólny – Szczegółowy opisuje w jaki sposób ludzie odbierają informacje z otaczającego świata.

Osoby o metafiltrze Ogólny:

– przyswajają informacje w postaci ogólnej (całościowej)

– generalizują większość spraw

Przykłady zwrotów w tekstach perswazyjnych kierowanych do osób o metafiltrze Ogólny:

– „Ogólnie rzecz ujmując…”

– „Najważniejszą ideą jest…”

Osoby o metafiltrze Szczegółowy:

– kierują się zasadą: „Od szczegółu do ogółu”

– postrzegają całość zadania przez pryzmat części składowych

Przykłady zwrotów w tekstach perswazyjnych kierowanych do osób o metafiltrze Szczegółowy:

– „Na początku najważniejsze jest zrozumienie poszczególnych elementów…”

– „Po pierwsze dokładnie zaplanuj…, po drugie….

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie obu metod, skierowanych zarówno do jednej jak i do drugiej grupy klientów.

Oto przykład:

„Najważniejszą cechą tego produktu jest (cecha główna), nie sposób jednak pominąć pozostałych cech, które wyróżniają go na tle konkurencji (wypisz wszystkie cechy)”.

 

To już wszystkie metafiltry, które chciałem Ci zaprezentować. Teraz znasz już jeden z sekretów świetnych tekstów perswazyjnych. Mam nadzieję, że uzyskane informacje pozwolą Ci trafić z ofertą do wielu klientów, a przy okazji dowiedziałeś sie czegoś o funkcjonowaniu niesamowitego komputera, jakim jest nasz umysł.

Pamiętaj żeby tak zastosować w tekstach wszystkie wymienione metafiltry, aby docierały do jak największej liczby Twoich potencjalnych klientów. Życzę powodzenia.

 

Grzegorz Brajewski

Autor jest współwłaścicielem firmy Eactive, zajmującej się promocją stron w wyszukiwarkach internetowych.

 

Autorzy serwisu wyrażają pełną zgodę na udostępnianie artykułu w niezmienionej formie na innych stronach internetowych. Warunkiem koniecznym publikacji jest podanie autora artykułu oraz linku prowadzącego do strony www.supermarketing.pl  Jeśli chcieliby Państwo przedrukować wybrany fragment artykułu prosimy o skontaktowanie się z nami w celu uzyskania pozwolenia.