Istnieje wiele barwnych metafor opisujących rolę strony głównej dla witryny www. Niektóre z nich traktują stronę główną jak okładkę czasopisma, recepcję w budynku firmy, folder reklamowy, dzieło sztuki, czy wizytówkę na świat. Każde z tych porównań jest do pewnego stopnia prawdziwe i bez problemu można znaleźć wiele stron głównych, które doskonale do nich pasują. Biorąc pod uwagę ilość spojrzeń na budowę strony głównej należy zacząć od tego, na co zgadzają się wszyscy . Strona główna jest najważniejszą ze stron każdego serwisu www!

 

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych zasad i porad, które pomogą Ci w stworzeniu funkcjonalnej strony głównej, chce abyś właściwie zrozumiał rolę jaka strona główna pełni w całym serwisie. Dlatego jest to tak ważne, ponieważ roli tej powinny być podporządkowane wszystkie elementy strony głównej. Wiedząc jaką rolę ma do odegrania skuteczna strona główna można bardziej świadomie stworzyć serwis, który pozwoli znaleźć internautom to czego szukali, a Tobie cieszyć się zyskami osiąganymi za pośrednictwem strony.

 

Podstawą funkcją każdej strony głównej jest informowanie. Czym zajmuje się firma? Co wyróżnia ją od konkurencji? Jakie korzyści, produkty oraz usługi firma oferuje? Wszystkie te informacje muszą być dostępne dla internauty od razu po wejściu na stronę.

 

Problem polega na tym, że różni internauci szukają różnych informacji na serwisie. Raz będzie to klient szukający konkretnego produktu, innym razem będzie to osoba chcąca dowiedzieć się czegoś o firmie, jeszcze ktoś będzie chciał nawiązać z Tobą współpracę lub będzie szukał pomocy w rozwiązaniu jakiegoś problemu.

 

Sztuka polega na udostępnieniu tych wszystkich informacji bez niepotrzebnego zaśmiecania strony. Właściwe proporcje i skoncentrowanie się na najważniejszych rzeczach jest kluczem do funkcjonalnej strony głównej.

 

 

Jak nie powinna wyglądać strona główna?

 

Tworzenie funkcjonalnej strony głównej najlepiej będzie zacząć od omówienia podstawowych i niestety bardzo powszechnych błędów, jakie występują przy jej tworzeniu.

 

Największym błędem przy tworzeniu strony głównej jest nie uwzględnianie potrzeb i oczekiwań użytkowników Internetu. Wielu właścicieli firm decydujących się na uruchomienie witryny, tworzy je opierając się na własnych upodobaniach i preferencjach. Wykonana w ten sposób strona główna z pewnością może wprowadzać w doskonały nastrój i samouwielbienie właściciela serwisu, ale nie będzie ona interesująca dla osób, które mają inny niż on gust, charakter i potrzeby.

 

Drugim najczęściej popełnianym błędem, który może sporo kosztować twórców serwisów jest przeładowanie niepotrzebną treścią strony głównej. Błąd ten jest wynikiem naiwnego przekonania, że im więcej, tym lepiej. Przeładowana strona główna nie tylko wprowadzi w zakłopotanie internautę, ale także utrudni mu dostęp do poszukiwanych informacji. Nie wiem jak moi czytelnicy, ale jeśli ja, w co najwyżej kilka chwil nie znajdę na stronie poszukiwanej informacji niezwłocznie i bez żalu opuszczam taką stronę.

 

O co tyle zamieszania?

 

Strona główna jest pierwszą i często ostatnią szansą na przyciągnięcie uwagi internauty. Korzyści płynące z posiadania dobrej strony głównej wykraczają poza dochód osiągany za pośrednictwem Internetu. Strona główna jest wizytówką firmy, którą klienci biorą pod uwagę nawet, jeśli sama transakcja nie zostanie zrealizowana za pomocą Internetu. Tłumaczy to olbrzymie nakłady, jakie firmy są gotowe ponieść za budowę funkcjonalnej strony głównej. Oto kilka wskazówek, co powinieneś wziąć pod uwagę tworząc stronę główną.

 

1. Informowanie o celu serwisu. Jest to pierwsza informacja, której szuka internauta. Jej brak może być przyczyną opuszczenia witryny. Aby ułatwić użytkownikowi dotarcie do tej informacji zadbajmy o następujące elementy strony

 • logo w widocznym miejscu(najlepiej w lewym górnym rogu), nie musi być ogromne, o ile jest łatwo widoczne i przyciąga uwagę.

 • wiersz podsumowujący(znajdujący się najczęściej pod logo). Jest to krótki opis działalności firmy zajmujący najwyżej jedno zdanie. Nie powinien być sloganem reklamowym.

 • internetowa strona główna musi być zaprojektowana tak, aby internauta mógł bez problemu wyróżnić ją od pozostałych stron na serwisie.

 • wyróżnienie najważniejszych treści na stronie

 

2. Informacje o firmie. Bez względu na rodzaj działalności, czy wielkość firmy internauci chcą wiedzieć z kim mają do czynienia. Szczegółowe informacje spowodują, że użytkownicy uznają taką firmę za wiarygodną. Umieszczając na stronie głównej informacje o firmie należy wziąć pod uwagę następujące uwagi:

 • należy zadbać, aby łącza prowadzące do działów takich jak „o firmie”, „partnerzy”, czy „biuro prasowe” znalazły się w wyraźnie oddzielonym obszarze.

 • na stronie głównej musi znaleźć się łącze „kontakt”, po wciśnięciu którego internauta przejdzie do strony zawierającej wszystkie dane teleadresowe, niezbędne do kontaktu z firmą.

 • obraz firmy prezentowany na stronie powinien być spójny, tzn taki, który nie oddziela działalności firmy w sieci od działalności w fizycznym świecie.

 • na stronie nie powinny znaleźć się informacje przeznaczone dla pracowników firmy.

 

3. Tworzenie zawartości. Zgodnie z tym co powiedzieliśmy wcześniej, treść strony powinna być tworzona pod kontem potrzeb internautów. Wiele ze spraw dla nas oczywistych może być kompletnie nie zrozumiałych dla użytkowników. Dlatego warto dowiedzieć się czegoś więcej o oczekiwaniach wobec naszej strony. Najprościej rzecz ujmując powinniśmy dążyć do takiej sytuacji, w której jak najwięcej informacji uda nam się przekazać za pomocą jak najmniejszej liczby słów. Zaleca się:

 • nie używać wyszukanych marketingowych zwrotów, które będą niejasne dla osób odwiedzających stronę.

 • określić style tworzenia tekstów i konsekwentnie ich przestrzegać(użycie wielkich liter, twarde spacje, wykrzykniki)

 • stosuj język dostosowany do użytkowników.

 • unikać tworzenia niepotrzebnej zawartości.

 

4. Łącza. Są one zwłaszcza istotne na stronie głównej, gdzie jest ich najwięcej. Aby ułatwić użytkownikowi poruszanie po serwisie należy wziąć pod uwagę kilka elementów.

 • łącza powinny różnić się od siebie, co ułatwia przeglądanie serwisu

 • należy w łączach używać precyzyjnych i jak najkrótszych sformułowań.

 • starć się unikać mało precyzyjnych zwrotów, takich jak „kliknij tutaj”

 • chcąc użyć łącza mającego prowadzić do bardziej szczegółowych informacji należy unikać zwrotów typu „więcej”. Powinno się używać bardziej precyzyjnych zwrotów, opisujących do jakich dodatkowych informacji łącze prowadzi.

 • łącza powinny zmieniać kolor, tak aby użytkownik mógł wiedzieć czy korzysta z nich pierwszy, czy kolejny już raz.

 

5. Nawigowanie. Jednym z podstawowych założeń właściwie funkcjonującej strony głównej jest ułatwianie użytkownikom dostępu do innych części serwisu. Z tego powodu bardzo ważny jest łatwy do zlokalizowania dla internauty obszar nawigacyjny, który w prosty i precyzyjny sposób informuje o zawartości stron, do których prowadzą łącza. Oto kilka wskazówek, o których warto pamiętać tworząc obszary nawigacyjne na stronie głównej.

 • należy umieszczać obszary nawigacyjne w łatwo widocznych miejscach.

 • powinno się grupować podobne kategorie łączy w jednym wyznaczonym obszarze.

 • warto zadbać, aby kategorie łączy w jak najbardziej precyzyjny sposób opisywały treść, do której prowadzą

 

6. Przeszukiwanie treści na stronie. Szybkie dotarcie do poszukiwanych treści jest jednym z tych elementów, które wpływają na sukces serwisu. Dla tego na stronie głównej i nie tylko bezwzględnie powinna znaleźć się funkcja przeszukiwania. Powinna ona być widoczna i łatwa w obsłudze.

 • funkcje przeszukania najlepiej umieścić w prawym górnym rogu.

 • nie powinno się umieszczać na stroni funkcji przeszukującej cały Internet.

 

7. Grafika i animacje na stronie głównej. Dobrze użyte elementy graficzne mogą znacznie poprawić atrakcyjność strony, należy pamiętać jednak, aby nie zaśmiecały one zbytnio strony, ani nie wydłużały czasu jej ładowana. Decydując się na rozbudowane elementy graficzne należy pamiętać o kilku rzeczach.

 • elementy graficzne powinny być używane, tylko w sytuacji, w której podkreślają najbardziej istotne treści.

 • nie powinno używać się grafiki w celu „udekorowania” strony głównej.

 • jeśli grafika lub obrazki odnoszą się do treści na stronie w sposób nie do końca oczywisty należy umieścić opis pod obrazkiem

 • elementy graficzne nie powinny być tłem dla tekstu.

 • bezwzględnie powinno się unikać animowania elementów takich jak logo, czy nagłówków.

 • jeśli decydujemy się na animowane intro do strony, powinniśmy dać użytkownikowi możliwość pominięcia animacji i przejścia bezpośrednio do strony.

 

8. Reklamy na stronie głównej. Jak wynika z badań internauci wyjątkowo ignorują reklamę w sieci. Chcąc umieszczać treści reklamowe na stronie głównej zadbajmy o to, aby nie wpłynęły negatywnie na treść strony, zwłaszcza jeśli chcemy umieścić reklamy firm zewnętrznych.

 • reklam nie umieszczamy w centralnej części strony. Najlepszym miejscem będzie to jak najbliżej skraju strony.

 • warto pamiętać o tym, żeby właściwe elementy strony nie kojarzyły się z reklamą, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem internauci zignorują ten element.

 

9. Zbieranie informacji o użytkownikach. Informacje o klientach są bezcennym narzędziem biznesowym. Jednakże prosząc internautów o adres mailowy lub inne dane osobowe musimy pamiętać, że są oni bardzo nieufni wobec żądania informacji na ich temat. Dlatego oczekując takich danych pamiętajmy o kilku rzeczach.

 • chcąc informacji na temat klienta musimy wyjaśnić mu na czym polegają korzyści wynikające z udostępnienia prywatnych danych.

 • jeśli w zamian za podanie informacji, takich jak adres e-mail oferujemy rożnego rodzaju biuletyny, katalogi, czy newslettery, zaprezentujmy klientowi przykładowy materiał, jaki otrzyma, poinformujmy go także o częstotliwości, z jaką będzie otrzymywał wiadomości od nas.

 

10. Informacje o dacie. Mogą być one bardzo istotne w przypadku prezentowania artykułów, informacji prasowych i innych wiadomości. Należy również podawać dokładną datę ostatniej aktualizacji.

 

Zaprezentowane podstawy powinny pozwolić na bardziej świadomą konstrukcję najważniejszej strony w całym serwisie. Należy pamiętać, że zastosowanie się do tych reguł może mieć rzeczywisty wpływ na osiągane przez serwis zyski. Ponadto sposób realizacji założeni dotyczących funkcjonalnej strony głównej powinien być zawsze dopasowany do prowadzonej za pomocą strony działalności.

Źródło: Jakob Nielsen, Marie Tahir Funkcjonalność Stron WWW,

 

Eactive, zajmującej się promocją stron w wyszukiwarkach internetowych.

 

 

Autorzy serwisu wyrażają pełną zgodę na udostępnianie artykułu w niezmienionej formie na innych stronach internetowych. Warunkiem koniecznym publikacji jest podanie autora artykułu oraz linku prowadzącego do strony www.supermarketing.pl  Jeśli chcieliby Państwo przedrukować wybrany fragment artykułu prosimy o skontaktowanie się z nami w celu uzyskania pozwolenia.